Go to:

Sušené meruňky

Unsafe food Turkey Retail Retail Archive record 7/15/2016
Place of inspection:
Kostelec nad Orlicí (Tyršova 1424, 51741 Kostelec nad Orlicí)
IN: 00032212
Food group: Processed fruit products / Dried fruit
Sušené meruňky
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
škůdci
vůně

Po otevření obsah sáčku zapáchal po kažení. Na povrchu plodů se vyskytovali drobní bílí škůdci.

Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

[machine translate]
Batch: E07160006C
Best date: 31/12/2016
Packaging: PP sáček
The amount of product in the package: 100 g
Producer: ENCINGER, spol. s.r.o., Jadranská 13, 841 01, Bratislava
Country of origin: Turkey
Date of taking the sample: 5/10/2016
Reference number: 16-000390-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.