Go to:

Sedlčanský Hermelín

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 7/15/2016
Place of inspection:
Jaroměř (Dolecká 970, 55101 Jaroměř)
IN: 25110161
Food group: Milk and milk products / Cheese
Sedlčanský Hermelín
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

V nákroji byly patrné šedozelé kolonie plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Výrobek neměl prošlé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Usability date: 22.05.2016
Packaging: PP fólie
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 5/19/2016
Reference number: 16-000367-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.