Go to:

Med květový lesní Včelpo

Unsafe food XXX (unknown) Retail Retail Archive record 3/22/2016
Place of inspection:
Zlín (Sokolská 5300, 76001 Zlín)
IN: 25110161
Food group: Honey / Honey
Med květový lesní Včelpo
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
streptomyciny (skupina)
streptomycin

Výrobek obsahoval rezidua antibiotik.

Zjištěná antibiotika jsou farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro léčení včel je v EU zakázáno a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat.

O této nevyhovující šarži medu již SZPI informovala v tiskové zprávě v listopadu 2015.

[machine translate]
Batch: 3.8.2018
Best date: 3.8.2018
Packaging: sklenice + Al víko
The amount of product in the package: 0,9 kg
Producer: Výrobce: Včelpo, spol. s r.o., Obora 108, 679 01 Obora
Country of origin: XXX (unknown)
Date of taking the sample: 11/6/2015
Reference number: 16-000127-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.