Go to:

Med květový lesní VČELPO

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 2/26/2016
Place of inspection:
Liberec XII - Staré Pavlovice (Polní 604/29, 46001 Liberec XII - Staré Pavlovice)
IN: 25110161
Food group: Honey / Honey
Med květový lesní VČELPO
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chloramfenikol

Výrobek obsahoval rezidua antibiotik.

Zjištěné antibiotikum je farmakologicky účinná látka, jejíž použití pro léčení včel je v EU zakázáno a rezidua této látky se v medu nesmí vyskytovat.

[machine translate]
Best date: 9.9.2018
Packaging: skleněná lahvička se šroubovacím uzávěrem
The amount of product in the package: 900 g
Producer: Včelpo, spol. s.r.o., Obora 108, 679 01, Obora
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 11/24/2015
Reference number: 16-000111-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.