Přejít na:

květák

Nebezpečné potraviny Polsko Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 4. 1. 2019
Místo kontroly:
Štoky (516, 58253 Štoky)
IČ: 62028626
Nevyhovující parametr:
flonicamid
methomyl
tebuconazole

V květáku byl překročen maximální limit reziduí několika pesticidů.

Obal: PE-přepravka
Distributor: Vegamix, Rudno Gorne 43, Wawrzeńczyce
Země původu: Polsko
Datum odběru vzorku: 17. 10. 2018
Referenční číslo: 18-000717-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.