Go to:

STREAKY BACON SINGLE LAYER

Unsafe food Spain Retail Retail Archive record 12/21/2018
Place of inspection:
Česká Kamenice (Dukelských hrdinů 117, 40721 Česká Kamenice)
IN: 27820424
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
STREAKY BACON SINGLE LAYER
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné
obal

Na povrchu výrobku pod obalem byly patrné kolonie plísní viditelné pouhým okem. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Obal byl porušený - bylo porušeno vakuum.

 

[machine translate]
Batch: L: 1826
Best date: 14/01/19
Packaging: PP folie
Country of origin: Spain
Date of taking the sample: 11/12/2018
Reference number: 18-000709-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.