Go to:

Vitamineral

Adulterated food United States Wholesale Wholesale Archive record 12/14/2018
Place of inspection:
Plzeň (Manětínská 1496/11, 32300 Plzeň)
IN: 04235193
Unsatisfactory parameter:
vitamin A (jako retinol)

Výrobek obsahoval přibližně pouze 10 % z deklarovaného množství vitamínu A.

Spotřebiteli tak byly poskytnuty zavádějící informace.

[machine translate]
Batch: 04.2019 8449
Best date: 04.2019
Packaging: Papírová krabice
The amount of product in the package: 30 ks
Producer: Nulab, 2161 Logan Street, Clearwater FL 33765, USA
Distributor: Natural s.r.o., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Country of origin: United States
Date of taking the sample: 3/16/2018
Reference number: 18-000652-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.