Go to:

Zelí pekingské

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 11/29/2018
Place of inspection:
Teplice (Bohosudovská 1882, 41501 Teplice)
IN: 25110161
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Tuber vegetables
Zelí pekingské
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
flonicamid (suma flonicamidu, TFNG a TFNA vyjádřená jako flonicamid)

V zelí byl překročen maximální povolený limit reziduí pesticidu - flonicamidu.

O této potravině již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 26. 10. 2018 - "Potravinářská inspekce zjistila nadlimitní obsah pesticidu flonicamid v Pekingském zelí"

[machine translate]
Batch: LOT L3604
Packaging: volně v PE folii
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 9/6/2018
Reference number: 18-000641-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.