Go to:

Různé druhy ryb a vodních živočichů

Unsafe food Production Production Archive record 10/15/2018
Place of inspection:
Praha 10 (Tiskařská 673/10a, Malešice, 10800 Praha 10)
IN: 27610110
Food group: Fish, aquatic animals / Frozen other aquatic animals
Různé druhy ryb a vodních živočichů
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Senzorické vlastnosti

Ryby a produkty rybolovu jevily smyslové změny -  zápach, okoralost, vymrzlost, silné ojínění (známka opakovaného rozmrazení a zamrazení). Některé výrobky neměly označení v českém jazyce,  nebylo možné určit datum použitelnosti či byly po datu použitelnosti.

[machine translate]
Usability date: 072017
Packaging: Plastová folie
Date of taking the sample: 9/7/2018
Reference number: 18-000087-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.