Go to:

produkty rybolovu

Unsafe food Transport Transport Archive record 10/1/2018
Place of inspection:
Praha (Za bažantnicí 629/9, Kunratice, 14800 Praha)
Food group: Fish, aquatic animals / Frozen fish
produkty rybolovu
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Vzhled
Vůně
barva
struktura

Potraviny  v rozmrazeném stavu ve značném rozsahu smyslově změněné - změna barvy, struktury, silně zápáchající.  Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole byly předloženy neplatné doklady o původu zboží a byly zjištěny nevyhovující teploty během přepravy.

[machine translate]
Packaging: Plastový obal
Reference number: 18-000067-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.