Go to:

Jablka odrůda Golden Delicius

Unsafe food Poland Wholesale Wholesale Archive record 10/5/2018
Place of inspection:
Písek (Pivovarská 2579, 39701 Písek)
IN: 28077393
Food group: Fresh fruit / Pome fruit
Jablka odrůda Golden Delicius
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
propargite

V jablkách byl překročen maximální limit reziduí pesticidu propargite.

O této skutečnosti již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 3. 9. 2018 "Potravinářská inspekce zjistila sedmou šarži polských jablek s nadlimitním pesticidem v množství 7,5 tuny".

 

[machine translate]
Batch: LOT: L28-1107/GO
Packaging: PE
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 7/18/2018
Reference number: 18-000463-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.