Go to:

Med akátový květový

Adulterated food Czech Republic Transport Transport Archive record 9/19/2018
Place of inspection:
Brno (Dornych 71/55, 61700 Brno)
IN: 05550203
Food group: Honey / Honey
Med akátový květový
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
hydroxymethylfurfural (HMF)
vodivost
aktivita diastázy

Na etiketě výrobku byl uveden neexistující výrobce. Více viz tisková zpráva SZPI ze dne 23.3.2018 "SZPI varuje prodejce a spotřebitele – na trhu se vyskytuje med s falešnými doklady".

 

Obsah látky hydroxymethylfurfural (HMF) byl několikanásobně vyšší, než je stanoveno v přílušném právním předpise. Hydroxymethylfurfural (HMF) je látka, která vzniká například při vyšších teplotách během zpracování medu.

Aktivita enzymu diastáza byla nižší, než je stanoveno v příslušném právním předpise. Aktivita enzymu klesá například stárnutím medu.

Med měl vyšší hodnotu vodivosti, než je stanoveno příslušnou vyhláškou.

[machine translate]
Batch: nejlépe spotřebovat do: 08.10.2019
Packaging: sklenice s víčkem a etiketou
The amount of product in the package: 0,95 kg
Producer: Český med, Valašské Meziříčí Česká republika
Distributor: Český med, Bezručova 24, Valašské Meziříčí
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 5/4/2018
Reference number: 18-000426-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.