Go to:

Používaný řepkový olej

Unsafe food Fast food Fast food Archive record 8/21/2018
Place of inspection:
Znojmo (28. října 2564/3, 66902 Znojmo)
IN: 26978032
Food group: Dishes / Frying oil and frying fat
Používaný řepkový olej
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vzhled,konzistence
vůně,chuť

Vzorek byl odebrán z fritézy. Olej vykazoval známky tepelného rozkladu. Chuť a vůně byly typické pro přepálený olej, palčivé. Olej byl viskózní a byl patrný modrošedý kouř.

[machine translate]
Best date: 15.07.2019
Date of taking the sample: 6/19/2018
Reference number: 18-000350-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.