Go to:

Sýr Eidam 30%

Unsafe food Fast food Fast food Archive record 8/20/2018
Place of inspection:
Rychnov nad Kněžnou (Anatola Provazníka, 516 01 Rychnov nad Kněžnou )
IN: 01833812
Food group: Milk and milk products / Cheese
Sýr Eidam 30%
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny se vyskytovala plíseň bílé a černé barvy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku.

[machine translate]
The amount of product in the package: 0,5 kg
Date of taking the sample: 6/1/2018
Reference number: 18-000336-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.