Go to:

Výrobní salám

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 8/16/2018
Place of inspection:
Ústí nad Labem (Mírová 6/2861, 40011 Ústí nad Labem)
IN: 05848326
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Výrobní salám
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
barva
vůně
vzhled nákroje

Výrobek zapáchal po kažení, na řezu byly patrné změny barvy (našedlá). Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl prošlé datum použitelnosti.

[machine translate]
Batch: L2008041611
Usability date: 21.05.18
Packaging: umělé střívko
The amount of product in the package: 0,8 kg
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 5/25/2018
Reference number: 18-000195-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.