Go to:

Používaný rostlinný jedlý olej

Unsafe food Fast food Fast food Archive record 7/18/2018
Place of inspection:
Písek (Třída národní svobody 31, 39701 Písek)
IN: 01849948
Food group: Dishes / Frying oil and frying fat
Používaný rostlinný jedlý olej
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vzhled,konzistence
vůně,chuť

Vzorek byl odebrán z fritézy. Olej vykazoval známky tepelného rozkladu. Chuť a vůně byly typické pro přepálený olej.Olej byl viskózní, vyskytovaly se v něm zuhelnatělé zbytky a byl patrný modrošedý kouř.

[machine translate]
Date of taking the sample: 3/20/2018
Reference number: 18-000188-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.