Go to:

Používaný fritovací olej

Unsafe food Restaurant Restaurant Archive record 5/31/2018
Place of inspection:
Ostrava (Aloise Gavlase 262/14a, 70030 Ostrava)
IN: 74072609
Food group: Dishes / Frying oil and frying fat
Používaný fritovací olej
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vzhled,konzistence
vůně,chuť

Vzorek byl odebrán z fritézy. Chuť a vůně byly typické pro přepálený olej, hořké a palčivé. Olej vykazoval známky tepelného rozkladu, s modrošedým kouřem a s velkým výskytem zuhelnatělých zbytků.

[machine translate]
Best date: 14.03.2019
Date of taking the sample: 3/20/2018
Reference number: 18-000120-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.