Přejít na:

šunkový salám

Nejakostní potraviny Slovensko Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 31. 5. 2018
Místo kontroly:
Litomyšl (Sokolovská 1166, 57001 Litomyšl)
IČ: 64945880
Nevyhovující parametr:
tuk po hydrolýze

Výrobek obsahoval podstatně více tuku, než bylo uvedeno na obale.

Šarže: L8068
Datum použitelnosti: 30.04.2018
Obal: technologický
Množství výrobku v balení: 500 g
Výrobce: MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, Slovenská republika
Distributor: Obchodní zastoupení: Schneider Food s.r.o, Budějovická 1550/15a, 14000 Praha
Země původu: Slovensko
Datum odběru vzorku: 27. 3. 2018
Referenční číslo: 18-000110-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.