Go to:

Jablka červená

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 5/11/2018
Place of inspection:
Velká Bystřice (Olomoucká 791, 78353 Velká Bystřice)
IN: 26450691
Food group: Fresh fruit / Pome fruit
Jablka červená
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorpyrifos

Ve výrobku byl překročen maximální limit reziduí pesticidu chlorpyrifosu.

O této šarži jablek již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 23. 2. 2018: "Potravinářská inspekce zjistila další polská jablka s pesticidy".

[machine translate]
Batch: L0202
Packaging: nebaleno
Producer: Olymp Fruit s.r.o., Františka Kavana 1769, 511 01 Turnov
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 1/23/2018
Reference number: 18-000072-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.