Go to:

PIKOK Pochoutkové párky

Poor quality food Poland Wholesale Wholesale Archive record 3/8/2018
Place of inspection:
Cerhovice (Plzeňská 333, 26761 Cerhovice)
IN: 26178541
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
PIKOK Pochoutkové párky
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
obsah soli

Ve výrobku byl zjištěn vyšší obsah soli ( o 31,4%), než bylo deklarováno na obale výrobku.  

[machine translate]
Batch: 11L05
Usability date: 7.1.2018
Packaging: plast
The amount of product in the package: 500 g
Producer: Zaklad Przetworstwa Miesnego „SLAWA“ Sp. z o.o., ul. Przemyslowa 6A, 67-410 Slawa
Importer: Lidl Česká republika v.o.s
Distributor: Lidl Česká republika v. o. s.
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 12/21/2017
Reference number: 18-000016-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.