Go to:

Sweet Kakao

Poor quality food XXX (unknown) Retail Retail Archive record 9/9/2015
Place of inspection:
Praha 4 - Michle (U Plynárny 1432/64, 14000 Praha 4 - Michle)
IN: 25110161
Food group: Cocoa, cocoa mixtures with sugar / Cocoa
Sweet Kakao
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
označování

Výrobek obsahoval přídatnou látku (regulátor kyselosti), která nebyla uvedena ve složení na obale.

[machine translate]
Batch: 3/10.2015A
Best date: 3/10.2015
Packaging: PAP krabička + PP sáček
The amount of product in the package: 200 g
Importer: Prodávající : Kaufland Česká republika, v.o.s., Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4
Country of origin: XXX (unknown)
Date of taking the sample: 5/26/2015
Reference number: 15-000515-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.