Přejít na:

Hluboko zmrazená Zaječí stehna

Nejakostní potraviny Argentina Typ provozovny neuveden Archivní záznam 14. 6. 2012
Místo kontroly:
Praha (Českomoravská 2258/8, 19000 Praha)
IČ: 27464822
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Masný polotovar
Hluboko zmrazená Zaječí stehna
Nevyhovující parametr:
vzhled
Potravina vykazovala známky rozmrazení a opětovného zmrazení.
Datum minimální trvanlivosti: 21.05.2012
Obal: PP sáček
Množství výrobku v balení: 0,9 kg
Výrobce: distributor: NEGOCIO s.r.o., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
Distributor: distributor: NEGOCIO s.r.o., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
Země původu: Argentina
Datum odběru vzorku: 19. 1. 2012
Referenční číslo: 12-000324-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.