Přejít na:

Gothaj

Nebezpečné potraviny XXX (neznámý) Typ provozovny neuveden Archivní záznam 14. 6. 2012
Místo kontroly:
Kunín (413, 74253 Kunín)
IČ: 29181968
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Ostatní
Gothaj
Nevyhovující parametr:
vzhled povrchu
vůně
vzhled nákroje
změny způsob. MIBI činností
plísně okem viditelné
Potravinu nelze považovat za bezpečnou, pokud jeví známky kažení. Výrobek vykazoval zápach po kažení, povrch výrobku byl oslizlý, byly patrné změny způsobené mikrobiální činností, výrobek byl plesnivý. Neznámý výrobce, neznámé datum použitelnosti.
Šarže: neuvedeno
Datum použitelnosti: neuvedeno
Obal: nebaleno
Množství výrobku v balení: 198 g
Výrobce: neuvedeno
Země původu: XXX (neznámý)
Datum odběru vzorku: 7. 3. 2012
Referenční číslo: 12-000312-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.