Přejít na:

Aro Lovecký salám

Nejakostní potraviny Česko Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 14. 4. 2015
Místo kontroly:
Brno (Kaštanová 506/50, 62000 Brno)
IČ: 26450691
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Trvanlivé fermentované výrobky
Aro Lovecký salám
Nevyhovující parametr:
povrchový vzhled
vůně
barva
konzistence
vzhled nákroje
celkové senzorické hodnocení

Výrobek měl vrásčitý povrch, pod obalem bylo patrné zrnění. Vůně výrobku byla nakyslá až čpavá, netypická pro tento typ výrobku. Barva výrobku byla tmavě hnědá, konzistence mazlavá, velmi měkká, lepivá a nesoudržná. V nákroji byly patrné kolagenní částice i vzduchové bubliny. Celkově výrobek nevyhověl senzorickým požadavkům daným vyhláškou pro Lovecký salám.

Šarže: L61290
Datum použitelnosti: 14.03.15
Obal: 7 s etiketou
Množství výrobku v balení: 0,48 kg
Výrobce: PEJSKAR & SPOL., spol s r.o., Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1, Česká republika
Dovozce: Distributor: MADE GROUP, a.s., Dlouhá 514/10, 110 00 Praha 1, Česká republika
Distributor: CS Jažlovice
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 6. 2. 2015
Referenční číslo: 15-000132-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.