Přejít na:

Váš olej z dýně

Nebezpečné potraviny Čína Typ provozovny neuveden Archivní záznam 19. 12. 2014
Místo kontroly:
Kraslice (Čs. armády 1360/3, 35801 Kraslice)
IČ: 24208931
Skupina potravin: Jedlé tuky, oleje / Rostlinné tuky, oleje
Váš olej z dýně
Nevyhovující parametr:
benzo[a]pyren
Suma PAH (benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen)

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu pro látku benzo(a)pyren a překročení  maximálního limitu pro celkové množství polyaromatických uhlovodíků. Jedná se o karcinogenní látky.

Datum minimální trvanlivosti: 17.03.2015
Obal: sklo
Množství výrobku v balení: 0,1 l
Výrobce: Bohemia olej s.r.o.
Země původu: Čína
Datum odběru vzorku: 17. 9. 2014
Referenční číslo: 14-000734-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.