Go to:

Lísková jádra

Unsafe food Georgia Unknown establishment type Archive record 1/8/2015
Place of inspection:
Chrudim (Píšťovy 848, 53703 Chrudim)
IN: 25999257
Food group: Nuts / Nuts
Lísková jádra
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
aflatoxin B1
suma aflatoxiny B1, B2,G1,G2

Lísková jádra obsahovala aflatoxiny v množství větším, než je maximální limit pro tyto kontaminující látky.

[machine translate]
Batch: dodavatele: L127602;
Best date: 30.11.2015
Packaging: PE fólie+pap.karabice+etiketa
The amount of product in the package: 10 kg
Producer: ALIKA a.s., Čelčice 164
Distributor: ALIKA a.s., Čelčice 164
Country of origin: Georgia
Date of taking the sample: 11/6/2014
Reference number: 14-000720-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.