Přejít na:

mrazené ryby a sépie

Nejakostní potraviny Výroba Výroba Archivní záznam 22. 12. 2017
Místo kontroly:
Praha (Jurkovičova 982/32, 14900 Praha)
IČ: 27344711
Skupina potravin: Ryby, vodní živočichové / Ryby zmrazené
mrazené ryby a sépie
Nevyhovující parametr:
Potraviny neznámého původu. Produkty jevily smyslové změny - okorání povrchu, vymrzlost.
Obal: igelitový přířez, papírová krabice
Množství výrobku v balení: 25 kg
Výrobce: Neznámý
Referenční číslo: 17-000118-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.