Go to:

jablka prince

Unsafe food Poland Wholesale Wholesale Archive record 12/11/2017
Place of inspection:
Praha (K Radotínu 492, 15531 Praha)
IN: 04647327
Food group: Fresh fruit / Pome fruit
jablka prince
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorpyrifos

V jablcích byl překročen maximální limit reziduí pesticidu chlorpyrifosu.

O tomto vzorku již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 30.11.2017: "Potravinářská inspekce zjistila přítomnost pesticidu v jablkách z Polska."

[machine translate]
Packaging: karton
The amount of product in the package: 13 kg
Importer: Big Fresh, K Radotínu 492, Praha 5
Distributor: P.H.U.Tompol ratal Tomicki, 54-211 Wroclaw ul.Stobrawska 17
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 10/17/2017
Reference number: 17-000728-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.