Go to:

SLUNEČNICE LOUPANÁ

Unsafe food Bulgaria Retail Retail Archive record 11/28/2017
Place of inspection:
Bílina (Sídliště Za Chlumem 750, 41801 Bílina)
IN: 28665856
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
SLUNEČNICE LOUPANÁ
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
obal
živí škůdci

Obaly potraviny byly poškozeny činností škůdců pavučinky. V potravině byli přítomni škůdci ve všech vývojovích stádiích.

Výskyt škůdců byl zjištěn i na provozovně.

[machine translate]
Batch: E03160250D 03
Best date: 23/05/2017
Packaging: PP sáček
The amount of product in the package: 100 g
Country of origin: Bulgaria
Date of taking the sample: 9/25/2017
Reference number: 17-000662-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.