Go to:

Chyšecká půlka krájená

Unsafe food Czech Republic Production Production Archive record 11/28/2017
Place of inspection:
Chyšky (Chyšky 29, 39853 Chyšky)
IN: 40755622
Food group: Bakery products / Bread
Chyšecká půlka krájená
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně viditelné prostým okem

Chléb byl hodnocen poslední den trvanlivosti. Na povrchu se vyskytovala plíseň  viditelná pouhým okem.

[machine translate]
Best date: 7.10.2017
Packaging: PP
The amount of product in the package: 430 g
Producer: Pekařství Chyšky s.r.o., Chyšky 29, 39853 Chyšky
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 10/4/2017
Reference number: 17-000659-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.