Go to:

Dle Gusta jádra lískové ořechy

Unsafe food Georgia Retail Retail Archive record 11/24/2017
Place of inspection:
Ústí nad Orlicí (Čes. armády 1223, 56201 Ústí nad Orlicí)
IN: 00032212
Food group: Nuts / Nuts
Dle Gusta jádra lískové ořechy
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vzhled

Některá jádra byla napadená plísní. Ve výrobku byla zjištěna přítomnost živých škůdců a stop po jejich činnosti.

[machine translate]
Batch: E02160341D
Best date: 19/09/2017
Packaging: PPsáček
The amount of product in the package: 100 g
Producer: ENCINGER, spol. s.r.o., Jadranská 13, 84101 Bratislava, Slovensko
Distributor: ENCINGER, spol. s.r.o., Jadranská 13, 84101 Bratislava, Slovensko
Country of origin: Georgia
Date of taking the sample: 9/5/2017
Reference number: 17-000616-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.