Přejít na:

Vepřový polotovar

Nejakostní potraviny Česko Maloobchod Maloobchod Archivní záznam 3. 11. 2017
Místo kontroly:
Klimkovice (Lidická 4, 74283 Klimkovice)
IČ: 19014325
Nevyhovující parametr:
Obsah soli
Výrobek obsahoval více soli, než bylo deklarováno výrobcem.
Šarže: 29.08.2017
Datum použitelnosti: 31.08.2017
Obal: Nebaleno
Výrobce: Hruška, spol s r. o., Lidická 4, Klimkovice 74283
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 29. 8. 2017
Referenční číslo: 17-000095-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.