Go to:

45% uzený

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 9/20/2017
Place of inspection:
Ústí nad Labem - Severní Terasa (Kmochova 3320/6, 40011 Ústí nad Labem - Severní Terasa)
IN: 63745569
Food group: Milk and milk products / Cheese
45% uzený
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné
vůně
změny způsob. MIBI činností

Potravina vykazovala známky kažení - zapáchala po kažení a na povrchu se vyskytovaly kolonie plísní viditelné pouhým okem.

Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

[machine translate]
Batch: 2105
Best date: 21.11.2017
Packaging: PE obal
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 7/27/2017
Reference number: 17-000481-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.