Go to:

Čertovské špekáčky

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 10/1/2017
Place of inspection:
Pardubice (Ohrazenická 310, 53009 Pardubice)
IN: 25271971
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Čertovské špekáčky
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
změny způsob. MIBI činností
vůně
značení

Výrobek zapáchal po kažení a měl lepkavý a oslizlý povrch. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Potravina měla neznámé datum použitelnosti.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na bezpečnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

[machine translate]
Packaging: plastový sáček
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 8/1/2017
Reference number: 17-000463-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.