Go to:

Paprika maďarská sladká

Poor quality food XXX (unknown) Retail Retail Archive record 11/10/2017
Place of inspection:
Přerov (Pivovarská 229/4, 75002 Přerov)
IN: 47181362
Food group: Spices / Paprika
Paprika maďarská sladká
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
popel
popel nerozpustný v kyselině (písek)
capsaicin

Paprika neodpovídala požadavkům příslušné vyhlášky na obsah popela a obsah capsaicinu.

[machine translate]
Best date: 28.2.2018
Packaging: PP obal
The amount of product in the package: 50 g
Producer: Zabaleno:Novotná Hana, Na Hrázi 9, 750 02 Přerov
Country of origin: XXX (unknown)
Date of taking the sample: 6/27/2017
Reference number: 17-000417-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.