Přejít na:

Vysočina

Falšované potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 3. 8. 2017
Místo kontroly:
Kostelec (Kostelec 60, 58861 Kostelec)
IČ: 4690041
Nevyhovující parametr:
čistá svalová bílkovina

Výrobek obsahoval méně čisté svalové bílkoviny (svaloviny), než je stanoveno pro vysočiny v příslušné vyhlášce.

Šarže: L000900650093
Datum minimální trvanlivosti: 20.6.2017
Obal: plastový, vakuově baleno
Množství výrobku v balení: 760 g
Výrobce: Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec
Distributor: Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 12. 5. 2017
Referenční číslo: 17-000076-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.