Go to:

Marinovaná kuřecí prsa-bylinková marináda

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 8/3/2017
Place of inspection:
Hronov (Hostovského 967, 54931 Hronov)
IN: 25013165
Food group: Meat and meat products / Non-prepacked: meat, minced meat, meat preparations
Marinovaná kuřecí prsa-bylinková marináda
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Salmonella spp.

V jednom z pěti vzorků byla prokázána přítomnost Salmonella spp., která může způsobit onemocnění salmonelózou, pokud není potravina řádně tepelně upravena tak, aby teplota v jádře potraviny dosáhla alespoň 80 °C po dobu několika minut.

[machine translate]
Batch: datum výroby 15. 5. 2017
Producer: PMU CZ, a.s., Hostovského 967, 54931 Hronov
Distributor: PMU CZ, a.s., Hostovského 967, 54931 Hronov
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 5/16/2017
Reference number: 17-000073-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.