Přejít na:

matchatea

Nebezpečné potraviny Japonsko Typ provozovny neuveden Archivní záznam 11. 6. 2014
Místo kontroly:
Praha (U průhonu 1516/32, 17000 Praha)
IČ: 24727890
Skupina potravin: Káva, kávoviny, čaj / Čaj pravý
matchatea
Nevyhovující parametr:
chlorantraniliprol
dinotefuran
fenbuconazole
flubendiamid
lufenuron
methoxyfenozide
tebuconazole

V čaji byly několikanásobně překročeny maximální limity reziduí pesticidů: chlorantraniliprol
dinotefuran, fenbuconazole, flubendiamid, lufenuron, methoxyfenozide, tebuconazole.

Datum minimální trvanlivosti: 30.9.2015
Obal: PAP karónek
Množství výrobku v balení: 60 g
Dovozce: distributor Čajová květina s.r.o.,Dělostřelecká 653/3, Praha 6
Země původu: Japonsko
Datum odběru vzorku: 21. 1. 2014
Referenční číslo: 14-000239-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.