Go to:

marinna Uzené šproty v rostlinném oleji

Unsafe food Estonia Unknown establishment type Archive record 4/14/2014
Place of inspection:
Nový Bor (B. Egermanna 845, 47301 Nový Bor)
IN: 64945880
Food group: Fish, aquatic animals / Preserved fish and other aquatic animal products
marinna Uzené šproty v rostlinném oleji
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Suma PAH (benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen)

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Tyto kontaminanty mají karcinogenní a mutagenní účinky.

SZPI předala informaci o zjištění nebezpečné potraviny ostatním státům Evropské unie prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF).

[machine translate]
Best date: 07.02.2016
Packaging: Fe konzerva
The amount of product in the package: 160 g
Importer: Prodávající: GASTON,spol. s .r.o., Hluboká 5254, 760 01 Zlín,ČR
Distributor: CS Penny Market s.r.o
Country of origin: Estonia
Date of taking the sample: 3/12/2014
Reference number: 14-000120-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.