Přejít na:

marinna Uzené šproty v rostlinném oleji

Nebezpečné potraviny Estonsko Typ provozovny neuveden Archivní záznam 14. 4. 2014
Místo kontroly:
Nový Bor (B. Egermanna 845, 47301 Nový Bor)
IČ: 64945880
Skupina potravin: Ryby, vodní živočichové / Výrobky z ryb, živočichů konzervované
marinna Uzené šproty v rostlinném oleji
Nevyhovující parametr:
Suma PAH (benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen)

Ve výrobku bylo zjištěno překročení maximálního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Tyto kontaminanty mají karcinogenní a mutagenní účinky.

SZPI předala informaci o zjištění nebezpečné potraviny ostatním státům Evropské unie prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF).

Datum minimální trvanlivosti: 07.02.2016
Obal: Fe konzerva
Množství výrobku v balení: 160 g
Dovozce: Prodávající: GASTON,spol. s .r.o., Hluboká 5254, 760 01 Zlín,ČR
Distributor: CS Penny Market s.r.o
Země původu: Estonsko
Datum odběru vzorku: 12. 3. 2014
Referenční číslo: 14-000120-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.