Go to:

GOLDI CIHLA UZENÝ

Unsafe food Poland Unknown establishment type Archive record 3/28/2014
Place of inspection:
Prostějov (nám. T. G. Masaryka 198/21, 79601 Prostějov)
IN: 46995714
Food group: Milk and milk products / Milk products - alternatives
GOLDI CIHLA UZENÝ
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny se vyskytovaly bílé a zelené kolonie plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Potravina měla prošlé datum minimální trvanlivosti. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci a ilustrační fotografie. 

[machine translate]
Best date: 4.3.2014
Packaging: nebaleno
The amount of product in the package: 1,44 kg
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 3/10/2014
Reference number: 14-000091-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.