Go to:

ATEMOIA THOMPSON

Unsafe food Brazil Wholesale Wholesale 6/5/2024
Place of inspection:
Praha (Libušská 118/246, 142 00 Praha)
IN: 07814941
Food group: Fresh fruit / Tropical fruit
ATEMOIA THOMPSON
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
acetamiprid
buprofezin
fluxapyroxad
imidacloprid
pyraclostrobin
flupyradifuron

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - acetamiprid trojnásobně, buprofezin sedminásobně, fluxapyroxad více než dvojnásobně, imidacloprid sedminásobně, pyraclostrobin trojnásobně a flupyradifuron více než trojnásobně.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 10.5.2024 Potravinářská inspekce zjistila 2,64 tuny exotického ovoce atemoya thompson s koktejlem 6 nadlimitních pesticidů, některé překročily limit 7x

[machine translate]
Batch: LOTE:WPAT012003A
Packaging: v otevřených kartonových přepravkách; každý kus v mřížkovém měkém obalu
The amount of product in the package: 4,68 kg
Country of origin: Brazil
Date of taking the sample: 3/25/2024
Reference number: 24-000202-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.