Go to:

FAZOLE ČERVENÁ TESCO

Unsafe food Argentina Retail Retail 5/20/2024
Place of inspection:
Praha (Veselská 663, 199 00 Praha)
IN: 45308314
Food group: Pulses, oil seeds / Pulses
FAZOLE ČERVENÁ TESCO
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
haloxyfop

V potravině byl téměř čtyřnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu haloxyfop.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 17. 4. 2024 Potravinářská inspekce nařídila stažení fazolí s 4x překročeným limitem pro herbicid haloxyfop.

[machine translate]
Batch: L 14:28 0
Best date: 06.07.2025
Packaging: plastový sáček
The amount of product in the package: 500 g
Country of origin: Argentina
Date of taking the sample: 3/12/2024
Reference number: 24-000186-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.