Go to:

EN: Logan

Unsafe food Viet Nam Wholesale Wholesale 4/16/2024
Place of inspection:
Praha (Libušská 319/126, 142 00 Praha)
IN: 01960709
Food group: Fresh fruit / Tropical fruit
EN: Logan
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
azoxystrobin
difenoconazol
hexaconazole
imidacloprid

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - azoxystrobin šedesátinásobně, difenoconazol téměř čtyřnásobně, hexaconazole stočtyřicetnásobně, imidacloprid padesáttřinásobně.

[machine translate]
Packaging: Polystyrenová krabice + PP perforovaný sáček s kartonovou vložkou
The amount of product in the package: 1 kg
Importer: Okimi Travel s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00
Country of origin: Viet Nam
Date of taking the sample: 3/12/2024
Reference number: 24-000156-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.