Go to:

PRIME HYDRATION LEMON LIME NO ARTIFICIAL FLAVOURINGS/ NO ARTIFICAL COLOURS

Adulterated food Wholesale Wholesale 3/14/2024
Place of inspection:
Praha (U Prioru 804/3, 161 00 Praha)
IN: 27206408
Food group: Non-alcoholic beverages / Special beverages
PRIME HYDRATION LEMON LIME NO ARTIFICIAL FLAVOURINGS/ NO ARTIFICAL COLOURS
Category: Adulterated food
Unsatisfactory parameter:
vitamin A (jako retinol)

Obsah vitamínu A ve výrobku byl pod mezí stanovitelnosti.

Na obalu byla poskytnuta zavádějící informace o obsahu vitamín A ve výrobku.

[machine translate]
Best date: 07-2024
Packaging: PET
The amount of product in the package: 0,5 l
Producer: Prime Hydration UK LTD., 600 Grace Chrch Street, London EC3V OHR
Importer: LinkAmerika II. spol. s r.o., Na Staré silnici 99, 252 68 Kněževes u Prahy
Date of taking the sample: 11/15/2023
Reference number: 24-000133-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.