Go to:

Římský kmín

Unsafe food United Kingdom Retail Retail 2/27/2024
Place of inspection:
Hradec Králové (Víta Nejedlého 1063/10, 500 03 Hradec Králové)
IN: 44012373
Food group: Spices / Other spices
Římský kmín
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
acetamiprid
suma carbendazim a benomyl
chlorpyrifos
clothianidin
fipronil
flonicamid
hexaconazole
imidacloprid
kresoxim-methyl
thiametoxam
tricyclazole

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - acetamiprid dvacetdvanásobně, suma
carbendazim a benomyl téměř sedminásobně, chlorpyrifos šestnáctinásobně, clothianidin devítinásobně, fipronil trojnásobně, flonicamid trojnásobně, hexaconazole dvojnásobně, imidacloprid téměř trojnásobně, kresoxim-methyl čtyřnásobně, thiametoxam jedenáctinásobně a tricyclazole pětinásobně.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 12. 1. 2024 Potravinářská inspekce zjistila na trhu římský kmín s koktejlem jedenácti pesticidních látek.

[machine translate]
Batch: 1R1010323
Best date: DEC/2025
Packaging: plastový obal
The amount of product in the package: 100 g
Importer: DIMI Trade s.r.o., Pavlouskova 4443/4, 708 00 Ostrava
Country of origin: United Kingdom
Date of taking the sample: 12/5/2023
Reference number: 24-000100-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.