Go to:

Dýně Hokkaido

Unsafe food Czech Republic Wholesale Wholesale Archive record 1/4/2024
Place of inspection:
Praha 5 (K Radotínu 492, 150 00 Praha 5)
IN: 43143440
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
Dýně Hokkaido
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
aldrin a dieldrin (suma aldrinu a dieldrinu vyjádřená jako dieldrin)

V potravině byl dvojnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidů - aldrin a dieldrin.

[machine translate]
Batch: vlastní výroba sklizeno 31.7.2027
Packaging: box paleta
The amount of product in the package: 100 kg
Producer: Josef Novák Přerov nad Labem
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 8/1/2023
Reference number: 24-000011-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.