Go to:

Jadel - přírodní, pařený sýr, ručně pletený

Unsafe food Retail Retail Archive record 1/4/2024
Place of inspection:
Žamberk (Masarykovo náměstí 87, 564 01 Žamberk)
IN: 03392341
Food group: Milk and milk products / Cheese
Jadel - přírodní, pařený sýr, ručně pletený
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Potravina měla prošlé datum minimální trvanlivosti.

Na povrchu potraviny pod neporušeným obalem byl zjištěn výskyt plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

[machine translate]
Batch: 25.08.
Best date: 29.10.2023
Packaging: plastová svařovaná fólie
The amount of product in the package: 110 g
Date of taking the sample: 11/14/2023
Reference number: 24-000007-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.