Go to:

Jadel - přírodní, pařený sýr, ručně pletený

Unsafe food Czech Republic Retail Retail 1/4/2024
Place of inspection:
Žamberk (Masarykovo náměstí 87, 564 01 Žamberk)
IN: 03392341
Food group: Milk and milk products / Cheese
Jadel - přírodní, pařený sýr, ručně pletený
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Na povrchu potraviny pod neporušeným obalem byl u některých balení zjištěn výskyt plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina neměla prošlé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Batch: 21.09.
Best date: 25.11.2023
Packaging: plastová svařovaná fólie
The amount of product in the package: 110 g
Producer: Mlékárna Polná spol. s r.o., Za Nádražím 680, 588 13 Polná
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 11/14/2023
Reference number: 24-000005-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.