Přejít na:

Staročeská slanina

Nebezpečné potraviny Česko Typ provozovny neuveden Archivní záznam 27. 11. 2013
Místo kontroly:
Čehovice (Čehovice 166, 79821 Čehovice)
IČ: 00032310
Nevyhovující parametr:
vzhled
vůně

Výrobek měl nakyslý zápach po kažení a oslizlý a lepkavý povrch. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek nebyl označen datem použitelnosti - z tohoto důvodu nejsou uvedeny informace o výrobci.

Datum použitelnosti stanovuje výrobce a ukončuje tak dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu nesmí být potravina prodávána.

 

Obal: nebaleno
Množství výrobku v balení: 0
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 8. 11. 2013
Referenční číslo: 13-000819-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.